Begeleiding van ondernemers

Ondernemerscentrum Bink36 (2007- 2009)

In samenwerking met Vestia bood Stabij ondernemers de mogelijkheid om in het oud KPN gebouw aan de Binckhorstlaan 36 tegen gunstige tarieven ruimte te huren met Stabij als professioneel ondernemers begeleider binnen handbereik.

KvK Starterstraject (2006 - 2008)

Begeleiding aan startende ondernemers die zich in Den Haag willen vestigen of in Den Haag woonachtig zijn. Onderdeel van de gemeentelijke acties om het aantal goed voorbereide starters te verhogen.

Traha Brug (2005-2009)

De doelstelling in dit project was om de werkloosheid onder Antilliaanse jongeren te verminderen, door hen te kwalificeren voor en te stimuleren naar ondernemerschap. Stabij keek naar de haalbaarheid van de plannen en begeleidde naar werkelijk start van een bedrijf.

Haags Garantiefonds (1997-2001)

Dit fonds gaf starters de mogelijkheid additionele financiering te krijgen naast de reguliere bronnen. Stabij verzorgde het traject voor de aanvraag en de (verplichte) begeleiding na de start.

Startersondersteuning (1997-2005)

Stabij heeft vanaf de oprichting de doelstelling gehad om verschillende doelgroepen in de stad Den Haag te begeleiden naar ondernemerschap en in die hoedanigheid honderden mensen ondersteund in de opstart van hun bedrijf.

Werkeloze starters (1997-1999)

Dit project had als doelstelling maatwerktrajecten te bieden voor de advisering en begeleiding van uitkeringsgerechtigden die een eigen bedrijf wilden starten. Speciale aandacht was er voor de Haagse Schilderswijk.