Duurzame inzetbaarheid

Steeds meer bedrijven houden zich bezig met duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Mensen zullen steeds langer doorwerken en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Tegelijkertijd vragen economische en technologische ontwikkelingen wendbaarheid van organisaties. 

Daarom faciliteren en stimuleren deze bedrijven hun personeel te werken aan de eigen inzetbaarheid. Deze bedrijven werken aan de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers. Dit zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit.

Mobiliteit
Een aspect van duurzame inzetbaarheid is het ontwikkelen van mobiliteit van personeel. Bedrijven stimuleren hun personeel om na te denken over hun werkende toekomst. Over de vakinhoudelijke ontwikkelingen, de verantwoordelijkheid, autonomie en fysieke belasting van de functie en het werkplezier. Zij kweken bewustzijn bij werknemers om actief mee te bewegen en te groeien. Zij creëren een ondernemende cultuur. Een win-win oplossing die de beweging en flexibiliteit in het personeel bevordert. In de praktijk blijkt dat ondernemen daarin een steeds grotere rol speelt. Steeds meer medewerkers denken na over een ondernemende toekomst. Naast hun huidige werk of wellicht als een vervolgstap in hun carrière op termijn. Maar dat roept vragen op. Vragen die Stabij kan beantwoorden. Bedrijven faciliteren steeds vaker hun medewerkers hierin zo merken wij in onze praktijk.

Ondernemerschap en duurzame inzetbaarheid
Stabij geeft voorlichting en begeleiding over ondernemerschap in verschillende vormen.

 • Thema bijeenkomst over duurzame inzetbaarheid
  Wat kan een ondernemende cultuur bijdragen voor de toekomst van het bedrijf? Wat kan dat betekenen voor het perspectief van de medewerkers? En voor de manier waarop we met elkaar samenwerken?
 • Voorlichting
  Informatiestand in het bedrijf waar medewerkers met ondernemersaspiraties vrijblijvend langs kunnen komen voor informatie. Zie ook de rol van Stabij bij de Verder campagne van Achmea.
 • Workshop ‘Verder met ondernemerschap’
  Tijdens deze workshop gaan we met geïnteresseerde medewerkers in een kleine groep aan de slag met ondernemerschap. Zij kunnen hun persoonlijke vragen stellen over de consequenties van de keuze voor ondernemerschap en zich oriënteren op hun bedrijfsconcept.
 • Begeleiding
  Voor medewerkers die gedeeltelijk of helemaal willen uitstromen naar een eigen bedrijf, kan Stabij de volledige begeleiding verzorgen.

Meer weten over duurzame inzetbaarheid en ondernemerschap?

Ja, ik wil een vrijblijvend gesprek

Stichting Stabij - Duurzame inzetbaarheid

Achmea en duurzame inzetbaarheid

Sinds Elly Ploumen aan de slag ging als HR-directeur bij Achmea, is duurzame inzetbaarheid verankerd in de bedrijfsstrategie. Het bedrijf wil af van de `ontzorgrol` en toewerken naar een werkwijze waarin het medewerkers faciliteert en stimuleert om te werken aan de eigen inzetbaarheid. `Wij kunnen duurzame inzetbaarheid consistent doorvertalen in alle HR-aspecten van het beleid`, aldus Ploumen. `Daarmee krijgt het aandacht op de niveaus waar het nodig is.`

Achmea verwacht van medewerkers ook `eigen regie`. `We willen toe naar een model van `toerusten`. Onze rol is om te zorgen dat alle instrumenten en faciliteiten voor de ontwikkeling en inzetbaarheid van medewerkers er zijn. Het is aan de medewerker zelf om daar gebruik van te maken.`

De `Verder`-campagne is ingezet om de medewerkers bewust te maken van het belang van duurzame inzetbaarheid. Een belangrijk onderdeel hiervan is de website. `Daar kunnen ze alles vinden wat ze nodig hebben om die eigen regie te nemen.` De resultaten tot dusver zijn positief. `De meters op de indicatoren voor duurzame inzetbaarheid wijzen allemaal de goede kant op. We zien mensen letterlijk in beweging komen: die eigen regie is er dus echt.`

Gebaseerd op: PW|De Gids

Lees meer over de rol van Stabij binnen de Verder campagne.