Onderwijs en ondernemerschap

Stabij Opstart Centrum (2003-2007)

Dit project bood studenten die een eigen bedrijf wilden beginnen of zich wilden oriënteren op ondernemerschap, een volledig ingerichte flexwerkplek, advies, netwerkbijeenkomsten en de nodige vaardigheidstrainingen. In de projectperiode hebben 80 studenten van deze faciliteiten gebruik gemaakt.

CISOH (1997-2001)

Het Centrum voor Innovatief Startende Ondernemers Haaglanden (CISOH) had als doel ondernemerschap onder studenten te stimuleren en de ondernemende houding te bevorderen. Om dit voor elkaar te krijgen werden een aantal faciliteiten en producten aangeboden. Zo is de vereniging ‘Students in Business’ opgericht, werden studenten in staat gesteld hun Algemene Ondernemersvaardigheden diploma te behalen en konden ze een haalbaarheidsonderzoek doen naar hun ondernemersplannen en ook daadwerkelijk starten met een bedrijf. In totaal hebben 30 studenten (19 bedrijfsopzetten) een onderzoek gedaan naar hun plannen. Meerdere zijn vervolgens doorgestart. Dit project kwam tot stand in samenwerking met de Haagse Hogeschool.

Mondriaan Expertise Centrum Ondernemerschap

Het vergroten van de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt rondom ondernemendheid/ondernemerschap

  • Het creëren van een doorlopende leerlijn ondernemendheid-ondernemerschap om vmbo en mbo te binden.
  • Het vergroten van ondernemersvaardigheden bij mbo-studenten van opleidingen zonder ondernemerschap in het Kwalificatiedossier (interne behoefte)
  • Het vergroten van ondernemersvaardigheden bij ondernemers in de regio (externe behoefte).